Ruža - Nura Bazdulj-Hubijar Knjiga za ubiti dosadu! Ništa posebno.