Pippi Longstocking - Astrid Lindgren, Lauren Child, Tiina Nunnally, Tina Nunally Ovoj knjizi sam se, nakon Magarećih godina, najviše ismijala. Jedna od najljepših i najdražih knjiga mog djetinjstva.